Jag har mätt två gånger och termometern visar olika temperaturvärden?