Kan jag använda mig av Natural Cycles om jag är i förklimakteriet?