Min temperatur fluktuerar - varför, och vad kan jag göra åt detta?