Vilka uppdateringar har ni gjort i appen för att säkerställa att ni uppfyller GDPR?