Har ni någon överenskommelse på plats med de tredje parter som ni använder för att behandla min data?