Jag har bett er att radera min data. Varför får jag fortfarande e-postmeddelanden?