Gäller samtycket endast behandlingen av känslig data?