Jag har inte gett mitt samtycke till att min känsliga data lagras. Kan jag ändå använda appen?